Duurzaamheid bij Arfman

Het begrip ‘duurzaam inkopen’ is inmiddels niet meer weg te denken in de bestek aanvragen.
Vanuit de overheid wordt daarnaast meer en meer gestimuleerd om ‘duurzaam’ en ‘maatschappelijk verantwoord’ te ondernemen. Arfman draagt hier haar steentje aan bij door op trede 3 van de CO2 prestatieladder te staan.

Met het door ons opgestelde ‘Emissie Reductie Programma’ wordt in eerste instantie inzicht verkregen in de CO2-uitstoot per categorie, om vervolgens van hieruit duidelijke doelstellingen te formuleren om de CO2 emissie van met name brandstof en gas- en elektriciteitsverbruik substantieel te verminderen.  Realisatie en invoering hiervan vereist gedragsverandering en een goede en continue afstemming met elkaar over de voor- en nadelen van voorgestelde verbeteringen en veranderingen.

Naast CO2 bestaat onze aandacht voor duurzaamheid voornamelijk uit naar het voorkomen van negatieve effecten vanuit onze werkzaamheden. Vandaar dat al ons verwerkte hout wordt ingekocht bij uitsluitend FSC en PEFC gecertificeerde leveranciers die al hun hout weer halen uit gecertificeerde bossen. Zo houdt Arfman de keten in stand en dragen we (een beetje) bij aan een milieuvriendelijke wereld.

Links | Duurzaamheid

Downloads | Duurzaamheid

Direct contact met onze adviseur

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×