Duurzaamheid bij Arfman

Een belangrijk onderwerp van aandacht bij Arfman is duurzaamheid. Vanaf 1 januari 2010 is een begin gemaakt met het zogeheten ‘Emissie Reductie Programma’. In dit programma zijn onze CO2-uitstoot en die van onze leveranciers en onderaannemers in kaart gebracht. Bovendien is inzicht verkregen in onze afvalstromen met als streven een maximale recycling te kunnen bewerkstelligen.

Aan de hand van dit programma zijn duidelijke taak- en doelstellingen geformuleerd om de komende 10 jaar de emissie van CO2 met minimaal 20% te verminderen. De motivering om een energie- en CO2-management & reductieplan te ontwikkelen is gebaseerd op de doelstelling onszelf als koploper te blijven manifesteren. Door middel van het continu verbeteren van bedrijfsprocessen die  invloed willen we bijdragen aan duurzaamheid en milieuvervuiling voorkomen.

Doelstellingen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vormt een steeds nadrukkelijker en belangrijker onderdeel van ons strategisch beleid voor de komende jaren. De grootste aandachtsgebieden zijn verdergaande digitalisering van processen en reductie op brandstofverbruik. Daarvoor is gedragsverandering en goede communicatie vereist, waaraan ook meer en meer aandacht besteed wordt.

Sinds augustus 2011 staan we, toen als een van de eerste bedrijven in ons segment, op trede 5 van de CO2 prestatieladder. Na intern uitvoerig gesproken te hebben over de huidige positie van Arfman in de markt en in combinatie met de gestelde eisen van het vernieuwde handboek versie 3.0 is het besluit genomen per juli 2016 een stapje terug te doen naar trede 3 van de ladder. Naast CO2 gaat onze aandacht voor duurzaamheid voornamelijk uit naar het voorkomen van negatieve effecten vanuit onze werkzaamheden (bijvoorbeeld hinder van het verwerken van gecreosoteerde houten palen en het zoeken naar alternatieven). Hierin past tevens de gedachte achter de FSC® en PEFC™ principes, waarvoor we sinds eind 2011 gecertificeerd zijn.

Links | Duurzaamheid

Downloads | Duurzaamheid

Direct contact met onze adviseur

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×