CO2-inzicht bij Arfman

Met het CO2-Bewust Certificaat trede 3 wil Arfman Hekwerk als klein bedrijf voorop lopen in haar markt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een belangrijke pijler is een goed CO2-inzicht in combinatie met inspanningen om de reductie van CO2-uitstoot te vergroten.

Arfman Hekwerk is actief en wil serieus bijdragen aan het verbeteren van het milieu. We dragen ons steentje bij door:

 • realistische doelstellingen te formuleren;
 • een keer extra en bewuster na te denken bij vervanging van wagenpark en overige machines;
 • het thema duurzaamheid regionaal actief onder de aandacht te brengen;
 • actief deel te nemen aan praktische, op CO2-reductie gerichte initiatieven;
 • het bezoeken van georganiseerde duurzaamheidsbijeenkomsten voor het opbouwen van een netwerk.

Absolute CO2-emissie

De emissie en reductiedoelstellingen zijn inzichtelijk voor scope 1 en 2.

De absolute CO2-emissie over 2021 ten opzichte van 2020 met 9,16 ton gedaald tot 149,11 ton, een  daling van 5,79 %. In 2020 was de daling ten opzichte van 2019 1,41% en ten opzichte van ons referentiejaar 2009 laat de CO2-emissie in 2021  een daling zien van 80,27 ton (is 35%).

Onze omzet 2021 was door Corona in 2021 bijna 20% lager dan in 2020. Daardoor is de CO2 uitstoot per miljoen euro omzet in 2021 gestegen met 4,79 ton tot 34,01. Ondanks Corona hebben we onze bedrijfssdoelstellingen 2021 voor scope 1 ruimschoots behaald: De werkelijke reductie is 8,74% terwijl de doelstelling op 2,5% reductie gezet was.

Onze scope 2 doelstelling is niet gehaald door het feit dat ons energiecontract niet volledig groen blijkt te zijn. Ons contract loopt nog tot september 2022. Tegen die tijd gaan we ons contract omzetten naar volledig groen. Zodra dat gebeurd is, mogen we de conversiefactor weer op 0 zetten.

Als meest opvallende uitkomsten in de CO2 emissie van 2021 ten opzichte van 2020 zijn te noemen:

 • Toename in gasverbruik door koude winter. De aangeschafte warmte unit (op stroom) is niet optimaal ingezet. Dat zullen we komend jaar beter moeten doen;
 • Het getankte aantal liter diesel van de bedrijfsauto’s en personenauto’s is fors afgenomen Per saldo hebben we 3.155 liter resp 2.010 liter minder getankt in 2021 dan in 2020. Ook het aantal verreden kilometers is met 34.500 km afgenomen;
 • Netto elektriciteitsverbruik verder gedaald en zelfs meer teruggeleverd dan verbruikt. Positief, maar zoals gezegd is de conversiefactor die we mogen hanteren tot n met september 2022 geen 0.

Footprints

Arfman heeft tot en met december 2021 twee projecten gescoord waarin het CO2 gunningsvoordeel van toepassing is geweest:

 • ProRail Noord Oost, bestek D-002305,
  Uitvoeringsperiode 2011 t/m maart 2012
 • Provincie Gelderland, bestek 1963, aanleg faunarasters 2014,
  Uitvoeringsperiode oktober 2013 t/m mei 2014

De verbruikte brandstoffen voor dit project zijn door de diverse ingehuurde bedrijven bijgehouden. Daarvan zijn footprints gemaakt die hieronder te downloaden zijn.

Direct contact met onze adviseur

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×