Initiatieven van Arfman

Bij Arfman nemen wij zelf initiatieven en nemen wij deel aan initiatieven van anderen, zodat we in onze sector bijdragen aan CO2-reductie.

CUMELA initiatief ‘Sturen op CO2’

CUMELA Nederland is een sectorinitiatief gestart voor haar leden zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het certificaat CO2- prestatieladder niveau 3. Dit sectorinitiatief heeft tot doel bedrijven uit de sector te ondersteunen de eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Daarnaast werken de deelnemende bedrijven thema’s uit met betrekking tot de meest elementaire emissie (brandstof) binnen de CUMELA sector. Zoals een beter inzicht in de verbruikscijfers (invalshoek A), de mogelijkheden tot reductie (invalshoek B) en hoe daarover intern en extern te communiceren (invalshoek C). Momenteel ligt de focus op de het raamwerk van de ‘Groene Koers’. Door Corona heeft dit programma  vertraging opgelopen. De verwachting is dat vanaf Q1 of Q2 van 2022 gestart kan worden met de concrete uitwerking van het raamwerk.

Door Corona hebben ook in 2021 alle bijeenkomsten online plaatsgevonden. Per bijeenkomst is er per thema een verslag gemaakt van de besproken onderwerpen met vervolgacties. Tevens worden resultaten verspreid via het ledenblad “Grondig”, de CUMELA nieuwsbrief en de website van CUMELA.

Downloads

Direct contact met onze adviseur

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×